Nazwisko
Imię
Podstawa
Okręg
GUBAŁA
EDWARD MARCIN
WPIS
OIRP WARSZAWA
EDWARD EDWARD MARCIN OIRP Warszawa
GUŻEWSKA
ELIZA
WPIS
OIRP WARSZAWA
ELIZA OIRP Warszawa
KAŁĄŻNY
JERZY ADAM
WPIS
OIRP WARSZAWA
JERZY JERZY ADAM OIRP Warszawa
KWAŚNIAK
MARIA IZABELA
WPIS
OIRP WARSZAWA
MARIA MARIA IZABELA OIRP Warszawa
WARZECKI
KAROL
WPIS
OIRP WARSZAWA
KAROL OIRP Warszawa
WIŚNIEWSKA-CHASZCZEWSKA
ANNA JUSTYNA
WPIS
OIRP WARSZAWA
ANNA ANNA JUSTYNA OIRP Warszawa
ZYCH
ADAM TYMOTEUSZ
WPIS
OIRP WARSZAWA
ADAM ADAM TYMOTEUSZ OIRP Warszawa